Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Chrząstowice – VIII nabór”, umowa dotacji Nr 37/2017/G-09/OZ-ZOA/D z dnia 10 lipca 2017 r.

Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 15 378,75 zł z czego:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 7 689,38 zł;

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 5 382,56 zł;

3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 2 306,81 zł;

Rzeczywista wartość zadania wyniosła 15 098,36 zł z czego:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 7 549,19 zł;

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 5 284,42 zł;

3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 2 264,75 zł;

Projekt obejmował 22 wnioskodawców, z czego skorzystało 20. W ramach projektu usunięto 30,03 Mg wyrobów zawierających azbest, głównie płyt falistych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane i po zabezpieczeniu odbierane i odwożone do utylizacji na składowisko Eko - Radomsko Sp. z o.o.

Projekt realizowała dla nas firma EKOTOP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Strzyżowie, Dobrzechów 251.

Wersja XML