Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.u. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Starosta informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego w dniach 13.10.2017 r. - 20.11.2017 r. W załączeniu informacja.

PDFinformacja.pdf

 

Wersja XML