Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do przedszkoli

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów i punktu przedszkolnego w gminie Chrząstowice rozpocznie się w kwietniu 2017 r.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie podana do wiadomości na stronach internetowych każdej placówki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chrząstowice.

Wersja XML