Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 23.10.2017 r. o konsultacjach

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Wójt Gminy Chrząstowice

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Uchwała będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami. Sposób, tryb i terminy konsultacji określa zarządzenie nr 315.2017 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 18 października 2017 r. (do pobrania w załączeniu).

Chrząstowice, 23 października 2017 r.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

PDFProjekt programu współpracy.pdf
PDFZarządzenie.315.2017.pdf

DOCFormularz konsultacji.doc

PDFFormularz konsultacji.pdf

 

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w spotkaniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Chrząstowice, które odbędzie się w środę, 8 listopada br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 6 listopada br. pod numerem telefonu 774219456 lub na adres e-mail:

Wersja XML