Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788), Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy – Chrząstowice ul. Dworcowa 38 w pok. 13, w terminie od 2 listopada do 31 grudnia znajdują się wyłożone do publicznego wglądu projekty planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w następujących obrębach ewidencyjnych Gminy: Chrząstowice, Daniec, Dębska Kuźnia, Falmirowice i Niwki.

 

Wersja XML