Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uprawa maku i konopii

W związku z koniecznością przedłożenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu uchwały o ustaleniu powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw do Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem zaopiniowania, zwracamy się do producentów rolnych zainteresowanych w/w uprawą w 2018 r. z prośbą o wskazanie ich lokalizacji.

Termin zgłoszeń wyznacza się na 13.12.2017 r. w pok. 13 Urzędu Gminy Chrząstowice, tel. 77 421 96 96 wew. 103.

Jednocześnie przypominamy, że uprawy mogą być prowadzone na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin. 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Wersja XML