Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze (500+) w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – gdy członek rodziny przebywa za granicą.

Od 1 stycznia 2018 r. instytucją właściwą ws. świadczeń realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będzie Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 774524339

fax:774524340

e-mail:

https://www.opole.uw.gov.pl

(dotychczas zadania te były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu)

Wersja XML