Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

Kandydatem na członka Forum może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
 2. jest w wieku od 13 do 20 lat,
 3. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum,
 4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922).

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:

Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów na członków Forum.

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Forum dokona Zespół ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgłoszenie kandydata na członka „Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego” następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego (formularz google) oraz złożenie w formie papierowej załączników, na adres e-mail: lub drogą pocztową lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Szczegółowa procedura wyłonienia kandydatów opisana jest w Zarządzeniu Marszałka Województwa Opolskiego nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

DOCXZałącznik nr 2 zgoda na kandydowanie na członka Forum.docx (11,29KB)
DOCXZałącznik nr 3 lista poparcia dla kandydata na członka Forum.docx (16,01KB)
PDFzarządzenie nr 3-2018 Marszałka Województwa Opolskiego.pdf (212,67KB)
 

Nabór trwa do 2 lutego 2018 r.

 

Wersja XML