Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gaz w Dańcu

W związku z planowaną budową sieci gazowej w Dańcu, w najbliższym czasie rozpoczną się prace w zakresie badania rynku odbiorców paliwa gazowego, których wyniki będą podstawą do  opracowania koncepcji gazyfikacji miejscowości Daniec.

Prosimy zatem wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych oraz przedsiębiorców, którzy są zdecydowani na podłączenie swoich budynków do sieci gazowej o niezwłoczne złożenie "Wniosku o określenie warunków przyłączenia".                 

Druki (formularze) wniosków dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Chrząstowice oraz na stronie internetowej www.psgaz.pl

W razie potrzeby o pomoc w wypełnieniu wniosku można zwrócić się do zaangażowanych w sprawę gazyfikacji wsi, mieszkańców Dańca - Pana Karola Adamiec oraz Pana Krystiana Smolka.

We wnioskach muszą być podane numery Ksiąg Wieczystych nieruchomości, które mają być podłączone do sieci gazowej.                                                                    

Wypełnione wnioski muszą być podpisane przez osoby dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości.

"Wnioski o określenie warunków przyłączenia" należy złożyć do 15 marca 2018 r.

 

                                                                     Florian Ciecior

                                                            Wójt Gminy Chrząstowice

 

Wersja XML