Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przyznanych dotacjach

Informacja z dnia 07.02.2018 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

W Ó J T   G M I N Y   C H R Z Ą S T O W I C E
informuje,

że  dotację na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

„Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna”

otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej

Przyznana kwota dotacji: 100.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 


Informacja z dnia 13.02.2018 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację  na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju Mini Challenger

5.500,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

14.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Badminton to jest to!

10.000,00 zł

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Gram w piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

10.500,00 zł

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

41.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – III edycja Marszu

7.000,00 zł

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


Informacja z dnia 23.02.2018 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że w dotację  na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia 

Nazwa zadania 

Przyznana kwota dotacji

 1. 

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty taneczne „Pokonać swoje słabości”

10.400,00

2. 

 Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Wzmocnij siebie i uwierz w swoje możliwości 

 9.600,00

                                Wójt  Gminy Chrząstowice

                                                                                                                                   Florian Ciecior

 


Informacja z dnia 23.02.2018 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Informuję, że dotację na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp. 

Nazwa stowarzyszenia

 Nazwa zadania 

Przyznana kwota dotacji

1. 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice 

14.000,00

2. 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Budowanie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej z innymi grupami społecznymi 

 1000,00

Wójt  Gminy Chrząstowice

                                                                                               Florian Ciecior

 


Informacja z dnia 23.02.2018 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że dotację  na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp. 

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania 

Przyznana kwota dotacji

1. 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej,     

45-004 Opole

Zorganizowanie warsztatów muzycznych połączonych z wyjazdem studyjnym do Filharmonii Opolskiej oraz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 

6.000,00

2. 

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Chrząstowice 

 7.000,00

3.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole 

Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice 

  9.000,00

4.

Fundacja „W rozwoju”, Plac Teatralny 4-5/1,  45-056 Opole

Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Dębskiej Kuźni

 6.000,00

                                                                                                         Wójt  Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

Wersja XML