Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia z dnia 15.02.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r. dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chrząstowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r. dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chrząstowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wersja XML