Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwamy azbest

Urząd Gminy Chrząstowice prawdopodobnie po raz ostatni złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wkład osoby fizycznej wynosić będzie jedynie 15% kosztów zadania.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków zainteresowanych w terminie do 15.03.2018 r. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 13 lub pod tel. 77-4 219-696 wew. 103. Wnioski dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie urzędu.

 

Wersja XML