Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Dębskiej Kuźni

W związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni” od 20.03.2018 r., na czas prowadzenia prac zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 31.07.2018 r.

Wersja XML