Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja lecznicza osób uprawionych do świadczeń KRUS

Jak skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS

 

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa, realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników, zlokalizowanych na terenie całej Polski (Jedlec, Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój, Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Świnoujście).

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.

Osoba chcąca skorzystać z rehabilitacji powinna spełnić jeden z poniższych warunków:

 

Z rehabilitacji realizowanej przez KRUS nie mogą korzystać emeryci oraz osoby przebywające na rencie stałej.

 

Podstawą skierowania jest:

 

 

  Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i  realizowana w warunkach stacjonarnych.

 

Wniosek, złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej, jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). 

Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację oraz kieruje do odpowiedniego Centrum Rehabilitacji.

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej, realizowanej w Centrach, są schorzenia układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu, dodatkowo,  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Z opinii, jakie otrzymujemy od rolników, Centra zapewniają bardzo dobre warunki rehabilitacyjne, które sprzyjają szybkiemu powrotowi do zdrowia.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Grupa osób korzysta regularnie z turnusów rehabilitacyjnych raz w roku, od wielu lat.

 

 

Opracowała: Ewelina Nowek

Starszy Specjalista Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

 

 

Zachęcam do składania Wniosków o rehabilitację.

Dysponujemy jeszcze w roku 2020 wolnymi limitami miejsc.

Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce. Zdrowie jest wartością bezcenną, dlatego znajdźcie Państwo czas na jego regenerację.          

 

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

Wersja XML