Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja lecznicza osób uprawionych do świadczeń KRUS

Rehabilitacja lecznicza zyskała duże uznanie rolników. Jest ona jednym z głównych obszarów ustawowej aktywności KRUS, obok obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.

Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby:

Wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden z następujących warunków:

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, tj. w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.

Podstawą skierowania jest:

 

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy).  Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu – skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.

Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze.

Ośrodki rehabilitacji KRUS to: CRR (Centrum Rehabilitacji Rolników) Szklarska Poręba, CRR Iwonicz Zdrój, CRR Horyniec, CRR Kołobrzeg, CRR Świnoujście, CRR Jedlec. Rehabilitację przyznaje się na wniosek ustalający wskazania do skierowania osoby uprawnionej na rehabilitacje leczniczą. W centrach i ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo jest prowadzona rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

            Zapraszam do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS – głównie w celach profilaktycznych.                        

 

 

Materiał opracowała:

Mroszczak Katarzyna

Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

                       

Wersja XML