Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,51 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w strefie m. Opole oraz w strefie opolskiej:

- Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),

- Kędzierzyn-Koźle, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

1 25 g/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1031)

Wersja XML