Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szacowanie wysokości odszkodowania za szkody łowieckie

Rolnicy mogą zawierać ugody z Kołami Łowieckimi w celu oszacowania wysokości odszkodowania za szkody łowieckie.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy Prawa łowieckiego. W związku z krótkim okresem między publikacją w/w ustawy, a jej wejściem w życie samorządy nie miały czasu na przygotowanie się do realizacji nowego obowiązku  - szacowania szkód łowickich. Niezależnie od powstałych problemów Gmina zaczęła przyjmować zgłoszenia o szacowanie szkód i realizować nałożone obowiązki. Szacowanie przeprowadza trzyosobowa komisja złożona z rolnika, przedstawiciela koła łowieckiego oraz sołtysa.

Nowe przepisy nie wykluczają jednak możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze samodzielnego porozumienia między poszkodowanym, a kołem łowieckim, bez konieczności wdrażania procedury z udziałem gminy i sołtysa. Jest to postępowanie polubowne, wymagające zgody obu stron na takie załatwienie sprawy. Proponowane rozwiązanie może przynieść wiele korzyści, ponieważ pozwoli rolnikowi na mniej sformalizowane działania tzn. szkodę można zgłosić kołu łowieckiemu telefonicznie.

Wybierając procedurę polubowną rolnik nic nie ryzykuje, gdyż jeśli ostatecznie nie dojdzie do porozumienia z kołem, to nadal ma otwartą drogę do oficjalnego złożenia wniosku o szacowanie do urzędu gminy. W przypadku polubownego zakończenia sprawy należy sporządzić umowę ugody.

Ministerstwo Środowiska zarekomendowało zawieranie porozumień pomiędzy rolnikami, a zarządcami obwodów łowieckich w drodze ugody, poza procedurą dochodzenia odszkodowania wskazaną w ustawie – Prawo Łowieckie. Pozwoli to na usprawnienie systemu.

W związku z powyższym prosimy przed złożeniem wniosku o szacowanie o bezpośredni kontakt z szacującymi w Kołach. W celu uzyskania kontaktu do szacujących prosimy o kontakt z tut. urzędem Gminy.  

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

PDFUGODA.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML