Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny - Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłosiło konkurs fotograficzny NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA na wykonanie zdjęć przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl

serdecznie zapraszamy do udziału!

Prace można zgłaszać do 15 października 2018 r.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML