Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zorientowani na biznes

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w okresie 01.01.2017 r. – 30.04.2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.zorientowani.kompass-consulting.pl/index.html

Brak opisu obrazka

Wersja XML