Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Swoje chwalimy"

Brak opisu obrazka

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” realizuje projekt pod nazwą: „Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. To innowacyjne w swojej skali przedsięwzięcie w roku 2018 dotyczy podmiotów w z terenu gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.

Celem projektu jest stworzenie systemu znaku jakości dla produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD "Kraina Dinozaurów", co jest związane ze wsparciem promocji oraz wyróżnieniem znakiem jakości „Swoje chwalimy!” produktów, usług i wydarzeń, które nawiązują do specyfiki obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. Proces tej certyfikacji składa się z kilku etapów, które określają szczegółowo dokumenty, wśród nich: regulamin przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, formularze zgłoszenia produktów, usług i wydarzeń, zasady certyfikacji. Projekty tych opracowań są do pobrania na stronach internetowych www.krainadinozaurow.pl oraz www.lgropolszczyzna.pl

Pierwszym etapem udziału w projekcie – który, finansowany z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest dla podmiotów nieodpłatny – jest wyrażenie zgody na publikację informacji o podmiocie w internetowej bazie produktów, usług i wydarzeń oraz – gdy już ruszy serwis internetowy bazy, połączony z mapą obszaru – wprowadzenie rozszerzonych danych o swojej działalności (również nieodpłatnie). Zaznaczamy, że tylko podmioty ujęte w bazie mogą uczestniczyć w konkursie przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, a w konsekwencji – mogą korzystać z działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez RLGD „Opolszczyzna”.

Wystąpienie o przyznanie znaku jakości wiąże się też ze złożeniem formularza, w którym należy opisać zgłaszany do konkursu produkt, usługę lub wydarzenie.

CO MOŻNA ZYSKAĆ NA PUBLIKACJI W BAZIE?

Podmioty ujęte w bazie będą mogły ubiegać się o przyznanie certyfikatu znaku jakości „Swoje chwalimy!” w kategoriach:

 1. produkt/ turystyczny
 2. usługa turystyczna,
 3. produkt kulinarny
 4. usługa kulinarna,
 5. produkt rękodzielniczy
 6. usługa rękodzielnicza,
 7. produkt artystyczny
 8. usługa artystyczna,
 9. produkt kulturalny,
 10. usługa kulturalna,
 11. wydarzenie.

Jaki produkt/usługę wydarzenie certyfikować?

- są tworzone, wytwarzane, organizowane na obszarze;

- są związane i identyfikowane z obszarem;

- kojarzą się z obszarem i miejscem w jakim są wytwarzane;

- promują lub mogą promować obszar, w którym powstały, są wytwarzane, prowadzone lub realizowane;

- są inspirowane lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym;

- są wytwarzane w niemasowy sposób z surowców pochodzących co najmniej w 50% z obszaru (dotyczy tylko kategorii produktów)

- są wytwarzane zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem. Definicja zgodna z UNDP (Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)

- wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji (cechuje je wyjątkowość, rozpoznawalność i wysoka jakość);

- są ogólnie dostępne (przy czym pojęcie to oznacza: dostępność do produktu, usługi, wydarzenia dla każdego zainteresowanego, bez formalnych ograniczeń; w przypadku wydarzeń – udział w nich musi być nieodpłatny dla potencjalnych odbiorców).

 

Zachęcamy do kontaktu z Biurem RLGD „Opolszczyzna”: tel. 535 380 010, e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl

 

ZASADY PROCESU CERTYFIKACJI PRODUKTÓW, USŁUG I WYDARZEŃ LOKALNYCH REALIZOWANEGO PRZEZ RYBACKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” NA OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA DINOZAURÓW”

DOCXzasady certyfikacji.docx
PDFzasady certyfikacji.pdf
 

 

Wersja XML