Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice – w roku 2018”, umowa dotacji Nr 29/2018/G-09/OZ-ZOA/D z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 16 184,88 zł z czego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (85% kosztów) – 13 757,19 zł;

3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 2 427,69 zł;

Rzeczywista wartość zadania wyniosła 15 250,97 zł z czego:

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (85% kosztów) – 12 963,32 zł;

3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 2 287,65 zł;

Projekt obejmował 35 wnioskodawców, z czego skorzystało 32. W ramach projektu usunięto 31,26 Mg wyrobów zawierających azbest, głównie płyt falistych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane i po zabezpieczeniu odbierane i odwożone do utylizacji na składowisko Eko - Radomsko Sp. z o.o.

Projekt realizowała dla nas firma EKOTOP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Strzyżowie, Dobrzechów 251.

Wersja XML