Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc finansowa w związku z wystąpieniem suszy w 2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski producentów rolnych o udzielenie pomocy finansowej w terminie:

- od 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. w zakresie poniesionych szkód w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Stawka pomocy w przypadku szkód tej wysokości wynosi 1.000 zł na 1 ha powierzchni uprawy;

- od 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. w zakresie poniesionych szkód w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Stawka pomocy w przypadku szkód tej wysokości wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy;

Wnioski dostępne w ARiMR.

Uwaga: % uszkodzenia dot. konkretnej uprawy, a nie średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. Reasumując każdy kto posiada protokół z oszacowania szkód może starać się o pomoc w ARiMR.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączenie łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

 

Wersja XML