Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie suszy

Urząd Gminy Chrząstowice w porozumieniu z Opolskim Urzędem Wojewódzkim  informuje, że 19.10.2018 r. komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych z tytułu suszy kończy prace szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Chrząstowice,

Wójt Gminy Chrząstowice
                      Florian Ciecior

 

Wersja XML