Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja pn. „Najnowsze wymogi i trendy w rolnictwie”

Izba Rolnicza w Opolu zaprasza na konferencję hodowców z gminy Chrząstowice pt. „Najnowsze wymogi i trendy w rolnictwie” w dniu 6.11.208 r. (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie biura Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 77 4572326.

Program konferencji:

11.00-12.00 szkolenie z zasad uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny – zakończone wydaniem zaświadczenia o możliwości uboju w gospodarstwie;

12.00-12.30 korzyści wynikające z zastosowania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, po jej nowej nowelizacji ( m.in.: obniżenie wysokości zobowiązań, zmniejszenie raty kredytów, wstrzymanie egzekucji komorniczej) – kancelaria prawna;

12.30-12.45 Przerwa kawowa;

12.45-13.00 Problem sposobu zwalczania odorów w świetle obowiązujących przepisów ochrony środowiska w województwie opolskim;

13.00-14.30 Probiotechnologia w chowie zwierząt i uprawach:

 

 

Wersja XML