Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomości oznaczone jako działki:

1/ nr 1912/285, pow. 0,0433 ha i 1925/285, pow. 0,0589 ha, razem pow. 0,1022 ha, karta mapy 1, obręb Suchy Bór, KW nr OP1O/00073544/2;

2/ nr 1911/285, pow. 0,0433 ha i 1924/285, pow. 0,0590 ha, razem pow. 0,1023 ha, karta mapy 1, obręb Suchy Bór, KW nr OP1O/00073544/2.

Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. i ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 32 z dnia 17 kwietnia 2002 r., poz. 479  teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena  nieruchomości wymienionych w punkcie 1 i 2 wynosi po 140.000,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 6 listopada 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 18 grudnia 2018 roku.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

 

 

Wersja XML