Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja zima 2018/2019

Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że w przypadku stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego przejazd samochodem osobowym należy sprawę tą zgłosić Sołtysowi, a w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów: 77 421-96-96 lub 77 421-96-13.
W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421-96-84 (w godzinach od 7.00 do 15.00) a poza tymi godzinami pod nr telefonu 605424010. Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie gminy (tj. Ozimska w Lędzinach i Dębskiej Kuźni oraz Opolska czyli tzw. „obwodnica” w Chrząstowicach i nr 94 w Falmirowicach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon interwencyjny 77 474-67-69, 602156703 lub 608072438. Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom.

Przypominamy mieszkańcom gminy, że:                                                                     

1) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że usuwanie śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy.

 

 

 

Wersja XML