Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu w trybie ustnym nieograniczonym

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działki:

-  nr 1261/220, karta mapy 2, pow. 0,0730 ha, obręb Dębska Kuźnia, KW nr OP1O/00077546/4 i nr 1361/219, karta mapy 4, pow. 0,0249 ha, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3.

                Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXIV.277.2014 z dnia 10 września 2014 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22 września 2014 r., poz. 2078  teren, na którym położona jest działka nr 1261/220 oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice NR X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868 teren, na którym położona jest działka nr 1361/219 oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena  nieruchomości wynosi 66.000,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 25 grudnia 2018 roku.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 16 stycznia 2019 roku.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

Wersja XML