Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice”

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„ROZWÓJ SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA SZLAKACH ROWEROWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: "Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice" w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest urządzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw.

Projekt obejmuje:

 1. wymianę urządzeń placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym,
 2. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym,
 3. zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach,
 4. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
 5. zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP,
 6. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w sierpniu 2019 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

Data publikacji: 18.10.2018

 


 

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„ROZWÓJ SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA SZLAKACH ROWEROWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE”

Gmina Chrząstowice zrealizowała zadanie pn.: "Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice" w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu było utworzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw.

Projekt objął:

 1. wymianę urządzeń placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym  

   

 2. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym  

   

 3. zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach  

   

 4. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  

   

 5. zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP  

   

 6. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw  

   

Koszt całkowity zadania wyniósł ponad 440 tys. zł z czego Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

Data publikacji: 27.09.2019

Wersja XML