Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CZASEM ZAKRĘCENI 2019

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

 

IV Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Czasem Zakręceni” odbędą się w hali sportowej w Chrząstowicach. Taneczne święto potrwa dwa dni, od 15 do 16 czerwca 2019 r. Pierwszego dnia turnieju podziwiać będziemy formacje taneczne, które rywalizować będą w dwóch poziomach zaawansowania – hobby i passion dance. Drugiego dnia zaprezentują się soliści, duety oraz mini formacje. W sumie przez chrząstowicką scenę przewinie się ponad tysiąc młodych tancerzy.

Pierwszy dzień turnieju to prezentacja zespołów ludowych, tańca nowoczesnego oraz współczesnego działających na terenie województwa opolskiego, niezrzeszonych w ogólnopolskich organizacjach tanecznych oraz solistów i mini formacji. Tancerze rywalizować będą ze sobą w następujących kategoriach tanecznych: taniec ludowy, disco dance, show dance, hip-hop, cheerleaders oraz art dance.

W drugim dniu imprezy odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca dla solistów, duetów i mini formacji. Tancerze zaprezentują się w następujących kategoriach: disco dance, show dance, balet, jazz dance, modern oraz salsa.

Impreza ma na celu popularyzację różnych form tanecznych, konfrontację dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów tanecznych, nawiązanie współpracy między instruktorami, choreografami i uczestnikami, wymianę doświadczeń oraz integrację środowiska tanecznego, kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem ludowym oraz promocję zespołów działających na terenie woj. opolskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.chrzastowice.pl w menu górnym: „Czasem zakręceni” oraz na profilu turnieju na facebooku (https://www.facebook.com/czasemzakreceni/)

Dla uczestników turnieju przewidziano puchary, dyplomy oraz medale, najlepsi mogą liczyć na nagrody finansowe. Nie zabraknie też innych atrakcji: animacji tanecznych czy zabaw na dmuchanej zjeżdżalni.

Imprezę poprowadzi Żaneta Plotnik.

Trzy dotychczasowe edycje cieszyły się ogromną popularnością. Dopisywali tancerze oraz widownia. Kolorowe stroje, skoczna muzyka, różnorodne układy taneczne i wykorzystywane podczas nich rekwizyty - wszystko to składa się na niezwykłe taneczne widowisko. Z pewnością tegoroczna edycja turnieju cieszyć się będzie równie dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Przewidujemy, że w ciągu dwóch dni na chrząstowickiej scenie zaprezentuje się około 2000 tancerzy. Ich zmagania oceniać będzie profesjonalne jury, w skład którego wchodzą: Marta MANDARYNA Wiśniewska, Dominika DONA Cybulska, karolina nowak, Katarzyna Preis-Gulińska, Monika Kiermasz i Piotr Korpusik.

Organizatorami IV Tanecznych Mistrzostw Województwa Opolskiego „Czasem zakręceni” są Stowarzyszenie Kalejdoskop oraz Gmina Chrząstowice.

Patronat medialny nad turniejem objęli: Radio Opole, Tygodnik Ziemi Opolskiej, 24opole.pl. Radio Park, Radio Doxa oraz portal Opowiecie.info.

 

PDFREGULAMIN.pdf
 

DOCKarta zgłoszenia 2019 - formacje.doc
DOCKarta zgłoszenia 2019 - mini formacje.doc
DOCKarta zgłoszenia 2019 - solo, duety.doc
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA.docx
 

„CZASEM ZAKRĘCENI”

4 TANECZNE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY

TERMIN

15 czerwca 2019 (sobota), godz. 8.30

FORMACJE TANECZNE: TANIEC LUDOWY, DISCO DANCE,CHEERLEADERS, ART DANCE, SHOW DANCE, HIP HOP

działające na terenie województwa opolskiego

MINI FORMACJE, DUETY I SOLIŚCI HIP HIP

z terenu całego kraju

 

16 czerwca 2019 (niedziela), godz. 10.00

SOLIŚCI, DUETY ORAZ MINI FORMACJE

DISCO DANCE, SHOW DANCE, JAZZ DANCE, MODERN, BALET, INNE FORMY TAŃCA

Tancerze z terenu całego kraju

MIEJSCE

Hala Sportowa w Chrząstowicach

ul. Szkolna 1 (wjazd od ul. Polnej )

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Gmina Chrząstowice

I.Cel imprezy

 • popularyzacja różnych form tanecznych;
 • konfrontacja dorobku artystycznego solistów, duetów oraz zespołów tanecznych;
 • nawiązanie współpracy między instruktorami, choreografami i uczestnikami;
 • wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska tanecznego;
 • kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem ludowym;
 • promocja zespołów działających na terenie woj. opolskiego.

 

II.Warunki uczestnictwa

1. W pierwszym dniu turnieju uczestnikami mogą być wyłącznie osoby wchodzące w skład prawidłowo zgłoszonych formacji. Ilość osób tańczących w zespole musi liczyć powyżej 7 osób. Przepis ten nie dotyczy kategorii hip hop, bowiem zostanie ona rozegrana w całości w sobotę. W drugim dniu turnieju uczestnikami są wyłącznie soliści, duety oraz mini formacje.

Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez:

a) wypełnienie właściwej karty zgłoszenia (dla formacji lub dla prezentacji solo/duety) oraz sporządzenie listy tancerzy, na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu

b) uiszczenie w pełnej wysokości opłaty startowej, wyliczonej na podstawie postanowień pkt. V.1, VI. 4-6

 Uwaga!!! Startowe na turniej niedzielny wpłacamy na inne konto bankowe !!

c) przesłanie w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  31  maja  2019  r.  w/w  dokumentów wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w turnieju. Dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46 – 050 Tarnów Opolski lub za wykorzystaniem poczty elektronicznej, adres e-mail:

2. Zgłoszenia  niekompletne,  nieprawidłowo  sporządzone,  nienależycie  opłacone  lub  doręczone z uchybieniem terminu będą w każdym przypadku odrzucane. Organizatorzy nie mają obowiązku wzywania zgłaszającego do uzupełnienia, korekty lub należytego opłacenia zgłoszeń.

III.Formuła turnieju oraz konkurencje taneczne w dniu 15 czerwca 2019

 1. Kategorie taneczne cieszące się w ubiegłych edycjach dużym zainteresowaniem rozegrane zostaną w dwóch poziomach zaawansowania:

HOBBY DANCE - zespoły początkujące, średnio zaawansowane oraz zespoły szkolne prezentujące swoje umiejętności na szczeblu lokalnym oraz na terenie województwa opolskiego.

PASSION DANCE - zespoły zaawansowane, zrzeszające osoby tańczące kilka lat, prezentujące swoje umiejętności na turniejach, festiwalach na terenie całego kraju oraz zespoły zrzeszone w krajowych organizacjach tanecznych. W celu poświadczenia wysokiego poziomu prezentacji do karty zgłoszenia należy dołączyć trzy kserokopie dyplomów za udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych turniejach tańcach w sezonie 2018/2019, poświadczających zajęcie I, II lub III miejsca. Samo uczestnictwo w ogólnopolskich lub międzynarodowych turniejach tanecznych nie daje możliwości startu w kategorii PASSION DANCE. Z wysyłania załączników zwolnione są zespoły biorące udział w Krajowych Mistrzostwach Polski IDO.

Jeden zespół nie może tańczyć w dwóch poziomach zaawansowania.
 1. Konkurencje taneczne i kategorie:

Kategorie

Czas prezentacji

Wiek

 

TANIEC LUDOWY

 

Formacje open (8-24 tancerzy)

3:00 – 7:00

Dzieci do lat 13 (2006 i młodsi)

Młodzież oraz dorośli pow. 13 lat

 

DISCO DANCE, SHOW DANCE

 

Formacje HD i PD (8-24 tancerzy) Formacje HD i PD (8-24 tancerzy)

Formacje open

2:30 – 3:00

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

 

CHEERLIDEARS

 

Formacje open (8-24 tancerzy)

2:30 – 3:00

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

 

ART DANCE

 

Formacje open (8-24 tancerzy) Formacje HD i PD (8-24 tancerzy) Formacje open (8-24 tancerzy)

2:30 – 4:00

Dzieci: 7- lat (2012 i młodsi)

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

 

SHOW DANCE

 

Formacje open (8-24 tancerzy) Formacje open (8-24 tancerzy) Formacje HD i PD (8-24 tancerzy)

Formacje open (8-24 tancerzy)

2:30 – 4:00

Dzieci: 7- lat (2012 i młodsi)

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

 

DOROŚLI 2

 

Formacje open (8-24 tancerzy)

Wszystkie style tańca

3:00 – 5:00

31+ (1988 i starsi)

 

HIP - HOP

 

Formacje open (8-24 tancerzy)

 

 

Mini formacje (grupy) 3-7 tancerzy

 

 

Duety/ Solo

2:30 – 3:00

 

 

1:30 – 2:15

 

 

1:00 – 2:00

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

Dzieci: 11- lat (2008 i młodsi)

Juniorzy: 12-15 lat (2007-2004)

Dorośli: 16+ lat (2003 i starsi)

         

Formacje open – bez podziału na poziomy zaawansowania, HD – Hobby Dance, PD – Passion Dance

 1. Opis kategorii tanecznych:

TANIEC LUDOWY – prezentacje tańców charakterystycznych dla własnego lub wybranego regionu.

DISCO DANCE, DISCO SHOW – prezentacje dynamiczne, charakterystyczne dla tańca disco dance oparte na jednolitości techniki i formy. Choreografie nie mogą zawierać elementów zawierających podnoszenia oraz elementów akrobatyki zespołowej. Podczas prezentacji disco show dozwolone są rekwizyty.

CHEERLIDEARS – prezentacje o dynamicznej formie, składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji z użyciem rekwizytu.

ART DANCE – prezentacje następujących dyscyplin tanecznych: balett point, jazz dance, modern& contemporary, taniec współczesny. Miniatury oraz etiudy taneczne niezawierające elementów show.

SHOW DANCE – prezentacja artystyczna danego tematu, posiadająca dramaturgię przedstawianą przy użyciu różnych dyscyplin tanecznych (z wyłączeniem disco dance i hip hop), zawierająca bogactwo rekwizytów oraz ciekawe rozwiązania muzyczne. Prezentacje mogą zawierać podnoszenia oraz elementy akrobatyczne.

Uwaga! Rekwizyty nie mogą zanieczyścić oraz zniszczyć podłogi.

HIP HOP – prezentacje oparte na różnych technikach tańca ulicznego: funky, house, breaking, popping, locking itd.

 UWAGA !!! ZESPOŁY ZGŁOSZONE DO NIEWŁAŚCIWYCH KATEGORII TANECZNYCH NIE BĘDĄ OCENIANE

 INSTRUKTORZY NIE MAJĄCY PEWNOŚCI, W KTÓRYCH KATEGORIACH ZGŁOSIĆ ZESPÓŁ PROSZENI SĄ O NADESŁANIE NAGRANIA W FORMACIE MP4

 1. W każdej kategorii dopuszcza się obecność max. 2 osób z innych kategorii wiekowych, będących o rok młodszych, bądź o max. dwa lata starszy od wieku właściwego dla danej kategorii tanecznej.
 2. O poziomie zaawansowania danej formacji decyduje trener zespołu na podstawie dotychczasowych wyników oraz wiedzy na temat swojego zespołu. Aby uniknąć dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do poziomu zaawansowania oraz właściwej kategorii tanecznej. W wyjątkowych sytuacjach zespoły startujące na poziomie HOBBY mogą zostać przeniesione do PASSION DANCE.
 3. W trakcie trwania turnieju zgłoszona formacja może zaprezentować się w jednej bądź w dwóch konkurencjach tanecznych. Każdy tancerz przynależeć może tylko do jednego zespołu!!!
 4. W ramach występów w poszczególnych konkurencjach tanecznych, ustala się następujące zasady: liczebność tancerzy od 8 do 24 tancerzy, muzyka własna; czas prezentacji - zgodnie z tabelą; tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na podłodze; po zakończeniu prezentacji scena powinna pozostać czysta; w toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy oraz przygotowane zostały pod okiem profesjonalistów; zabrania się ustawiania na  scenie konstrukcji, które stwarzają  ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia.

IV.Nagrody

 1. W każdej kategorii przyznane zostaną miejsca od I do VI.
 2. W przypadku formacji organizatorzy zapewniają puchar oraz medale za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego oraz puchar dla grup plasujących się na miejscach od IV do VI. Dla wszystkich tancerzy przewidziany jest drobny poczęstunek oraz certyfikat za uczestnictwo w turnieju. Ponadto w pierwszym dniu turnieju przyznane zostaną nagrody finansowe za zwycięstwo (I miejsce) w następujących kategoriach:
 • TANIEC LUDOWY – do 13 lat i pow. 13 lat
 • DISCO DANCE – do 11 lat, 12-15 w obu poziomach zaawansowania oraz 16+
 • CHEERLIDEARS - do 11 lat, 12 - 15, 16+
 • ART DANCE – do 11 lat, 12 – 15 oraz 16+ (w przypadku dużej ilości zgłoszeń nagrody finansowe w obu kategoriach zaawansowanie w kategorii 12-15 i 16+)
 • SHOW DANCE - do 11 lat, 12 - 15 w obu poziomach zaawansowania oraz 16+
 • HIP HOP – do 11 lat, 12 - 15, 16+

Aby nagrody finansowe zostały wypłacone, w danej kategorii, w dniu turnieju muszą zaprezentować się, co najmniej trzy formacje.

 1. W przypadku prezentacji solowych oraz duetów organizatorzy zapewniają puchar za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii oraz medale za zajęcie miejsc od pierwszego do szóstego. Dla wszystkich tancerzy przewidziany jest drobny poczęstunek oraz certyfikat za uczestnictwo w turnieju.

V. Opłata startowa - formacje

 1. Zgłoszenie jednego tancerza w jednej choreografii w wybranym stylu tańca, w kategorii HOBBY DANCE wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku dwóch choreografii, opłata startowa za jednego tancerza wynosi 30,00 (słownie: trzydzieści złotych).

Zgłoszenie jednego tancerza w jednej choreografii w wybranym stylu tańca w kategorii PASSION DANCE wynosi 30,00 (słownie: trzydzieści złotych). W przypadku dwóch choreografii, opłata startowa za jednego tancerza wynosi 40,00 (słownie: czterdzieści złotych).

Opłaty startowe za FORMACJE należy uiszczać przelewem na następujący rachunek bankowy:

Gmina Chrząstowice

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Filia Chrząstowice, nr 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002

Tytuł wpłaty: Turniej tańca + nazwa zespołu + ilość tancerzy

Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Organizator będzie wystawiał faktury zgodnie z danymi znajdującymi się w kartach zgłoszeń.

VI.Formuła turnieju oraz konkurencje taneczne w dniu 16 czerwca 2019 – PREZENTACJE INDYWIDUALNE

Dyscyplina

Konkurencja

Czas prezentacji

Kategorie wiekowe

Disco Dance

Solo / duety

1:00 – 1:30

Dzieci

7- / 2012 i młodsi

(w kategoriach, w których zgłosi się więcej niż 3 zawodników)

11- /2008 i młodsi

Juniorzy

12 – 15 /2007 - 2004

 Dorośli

16+ /2003 i starsi

Disco Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Show Dance

Solo / duety

1:00 - 2:00

Show Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Jazz Dance

Solo / duety

1:00 – 2:00

Jazz Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Modern Dance

Solo / duety

1:00 – 2:00

Modern Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Inne formy tańca

Solo / duety

1:00 – 2:00

Inne formy tańca

Mini formacje

1:30 – 2:15

 

 1. Muzyka własna w każdej kategorii.
 1. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach nastąpi podział na poziomy zaawansowania (patrz pkt. III.1). W związku z tym obowiązkowo, podczas zgłoszenia należy podać poziom zaawansowania.
 2. W stylach tańca Jazz Dance oraz Modern obowiązuje 1 minutowy short program kwalifikujący do rundy finałowej. W rundzie finałowej wystąpić może od 6 do 9 tancerzy.
 3. Opłata startowa za pierwszy start wynosi 25 zł, każdy następny start to dodatkowo 15 zł. Jeden tancerz może wziąć udział w maksymalnie w trzech konkurencjach tanecznych.
 4. Opłaty startowe za MINI FORMACJE, DUETY ORAZ SOLO należy uiszczać przelewem do dnia 31 maja 2019 na inny rachunek bankowy niż formacje!!!

Dane do przelewu: Stowarzyszenie Kalejdoskop

Bank Spółdzielczy O/Tarnów Opolski nr 34 88841027 2003 0016 1932 0001

Tytuł wpłaty: Turniej tańca + imię i nazwisko + ilość prezentacji

 1. Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Organizator będzie wystawiał faktury zgodnie z danymi znajdującymi się w kartach zgłoszeń.

VII.Inne informacje dotyczące przeprowadzania turnieju w dniach 15 – 16.06.2019

 1. Występy odbywać się będą na wydzielonej powierzchni tanecznej o wymiarach 14x12m.
 2. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii.
 3. Kolejność startu określają organizatorzy. Podana w tabelach kolejność rozgrywanych konkurencji jest równoznaczna z programem ramowym turnieju.
 4. Uczestnicy turnieju przygotowują nagrania muzyczne na nośniku USB lub CD, w formacie Audio lub MP3 i dostarczają nagranie obsłudze muzycznej bezpośrednio przed występem. Na nośniku znajdować się muszą tylko utwory muzyczne związane z prezentacją konkursową.
 5. Każdy występ będzie oceniamy przez 3 – 5 osobową komisję sędziowską, w oparciu o następujące kryteria:
 • choreografia;
 • technika tańca;
 • pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki;
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 1. Wszelkie  protesty  mogą  zostać  złożone  wyłącznie  w   biurze  turnieju   -  w   formie  pisemnej i w nieprzekraczalnym terminie do 30 minut po zakończeniu danej konkurencji tanecznej. Zgłoszenie protestu równoznaczne jest z wniesieniem opłaty w wysokości 100 zł. Kwota ta zostanie zwrócona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy protest będzie uzasadniony. Zasadność protestu ustali Dyrektor Artystyczny wraz z sędziami oraz zarządem Stowarzyszenia Kalejdoskop.
 1. Organizatorzy nie wystawiają zaświadczeń potwierdzających udział w turnieju oraz zaświadczeń o uzyskanych na turnieju miejscach.
 2. We wszelkich sprawach spornych decydujący głos ma Dyrektor Artystyczny turnieju. Decyzje Dyrektora Artystycznego turnieju mają charakter ostateczny.

VIII.Atrakcje organizowane podczas turnieju

 1. W przypadku ładnej pogody w sobotę odbędzie się akcja charytatywna, polegająca na możliwości zabawy na dmuchawcu w zamian za 10 plastikowych nakrętek. Bardzo prosimy o przekazanie informacji dzieciom oraz włączenie się do wspólnej zabawy. Za bezpieczeństwo podczas zabawy dzieci odpowiadają rodzice, bądź kierownicy zespołów.
 2. Najmłodsze dzieciaki będą miały możliwość pomalowania twarzy w sobotę w godz. do 11.00 do 15.00.
 3. W trakcie turnieju w sobotę w przerwie około godziny 13.oo odbędą się taneczne zabawy animacyjne dla zainteresowanych dzieci.
 4. W trakcie turnieju w obydwa dni dostępna będzie kawiarenka, grill oraz lodziarnia.

IX.Postanowienia dodatkowe

 1. Szczegółowy program turnieju zostanie ogłoszony najpóźniej 11 czerwca 2019, na stronie internetowej Gminy Chrząstowice, tj. www.chrzastowice.pl, fanpage’u turnieju oraz stronie internetowej www.halasdance.pl
 2. Wstęp na turniej dla trenerów, rodziców, osób towarzyszących oraz publiczności jest bezpłatny.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną dla uczestników turnieju oraz ochronę turnieju.
 4. W  toku  turnieju   Organizatorzy   mają   prawo   wydawać   uczestnikom   wytyczne/polecenia  o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do polecenia będzie traktowane jako nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Ubezpieczenie uczestników oraz wszelkie inne koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą instytucje delegujące lub sami uczestnicy.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania całego turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii/nagrań w celach związanych z działalnością statutową stowarzyszenia oraz w celach związanych z promocją turnieju na stronach Stowarzyszenia Kalejdoskop oraz gminy Chrząstowice oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook, w kwartalniku "Informator Gminy Chrząstowice" oraz TV Chrząstowice.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na turniej, a ponadto nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników turnieju.
 1. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie mają wpływu na sposób wykonywania przez formacje układów tanecznych, faktyczny przebieg występu, podkład muzyczny, wizerunek sceniczny, a także na rodzaj i zakres wykorzystywanych przez tancerzy przedmiotów i materiałów. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z turnieju bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 3. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszystkich materiałach informacyjnych na temat turnieju.
 4. Instruktorzy zobowiązani są do zapoznania się z przesłaną bezpośrednio przed turniejem INFORMACJĄ DLA INSTRUKTORÓW oraz przekazanie informacji dzieciom należącym do zespołu oraz ich rodzicom.
 5. Istnieje możliwość zamówienia obiadu. Cena za jedną porcję wynosi 15,00. Grupy zainteresowane wykupieniem obiadu proszone są o zaznaczenie odpowiedniego punktu w karcie zgłoszenia oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres
 6. Dodatkowe informacji na temat turnieju można uzyskać poprzez kontakt z Dyrektorem Artystycznym turnieju p. Danutą Kampą - telefon: (+48) 604 955 223.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl

 

Życzymy udanej zabawy !!!


 

Wersja XML