Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowody osobiste - WAŻNE!

DOWODY OSOBISTE – ważne!

 

1 marca 2019 r. (piątek) nastąpi skrócenie

godzin obsługi w sprawach dowodów osobistych:

będą one załatwiane do godz. 11.30

(jest to przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych spowodowana wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną).

 

Sprawy dotyczące dowodów osobistych

będą załatwiane w trybie normalnym od 4.03.2019 r.

 

Od 27.02. nie będzie możliwości załatwiania spraw

związanych z dowodem osobistym drogą elektroniczną (przez ePuap).

Usługa zostanie przywrócona w poniedziałek 4 marca.

Wersja XML