Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty dla najmłodszych - zaproszenie

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” zaprasza na III edycję sobotnich warsztatów dla dzieci!

Zajęcia poprowadzi zaprzyjaźniona pedagog Agnieszka Walkiewicz, na co dzień pracująca z przedszkolakami.

Warsztaty są znakomitą okazją do atrakcyjnego oraz twórczego spędzenia czasu z dzieckiem.

Warsztaty odbywają się w ramach zadania publicznego „Misz-Masz – kulturalnie i twórczo spędzamy czas”, na które Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic” otrzymało dotację w wysokości 10.000,00 zł z budżetu gminy Chrząstowice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Koszt jednych zajęć to tylko 10 zł!

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 691 727 368 lub e-mail: kontakt@przyszlosc-chrzastowic.pl

Brak opisu obrazka

Wersja XML