Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Emerytura Plus

„Trzynastka” dla emerytów i rencistów, czyli dodatkowe 1100 złotych, ma być wypłacone już od 1 maja 2019 roku. Rząd zapewnia, że do  świadczenia uprawnieni będą renciści i emeryci rolnicy; ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne”. Ponadto, „trzynasta emerytura” nie będzie wliczana do kryteriów dochodowych, więc nie spowoduje, że świadczeniobiorca straci inny zasiłek. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

W  celu uzyskania „trzynastki” nie trzeba będzie składać do KRUS żadnych wniosków – będą „automatycznie” wypłacone z urzędu razem z regularną emeryturą lub rentą. Trafią do świadczeniobiorców w formie przelewu lub listowną, zgodnie z tym, jak dany świadczeniobiorca zazwyczaj pobiera świadczenie.

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Wersja XML