Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wynosiło 5.071,41 zł (M.P. z 2019 r. poz.66).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalny produkcji rolnej, pomocników rolnika, stanowić będzie 152 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku)

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Wersja XML