Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

-  nr 1842/285, karta mapy 1, pow. 0,1185 ha, obręb Suchy Bór, KW nr OP1O/00073544/2.

                Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 32 z dnia 17 kwietnia 2002 r., poz. 479 z późn. zm.  teren, na którym położona jest działka nr 1842/285 oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena  nieruchomości wynosi 147.000,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia

21 kwietnia 2019 roku.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 13 maja 2019 roku.

 

Wersja XML