Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ul. Polnej w Chrząstowicach

Od kwietnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. przeprowadzane będą prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej w Chrząstowicach”, mające na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz stanu technicznego nawierzchni. W ramach I etapu prac, na odcinku 155 m od strony ul. Ozimskiej oraz na odcinku 125 m od strony ul. Kotorskiej, zaplanowano m. in. wymianę konstrukcji drogi, uzupełnienie odwodnienia oraz budowę chodnika.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w komunikacji zarówno pieszo - rowerowej jak i samochodowej w obrębie przedmiotowej inwestycji.

Powyższy termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie (o czym będą Państwo informowani na bieżąco).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Wersja XML