Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

 

W okresie wakacji 2019r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 

w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06-20.07.2019 r.

 

w Jedlcu

w terminie 08.07-28.07.2019 r.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat)
 3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać  w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

.

Wnioski należy składać do 17 maja 2019 r.

 

Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Wersja XML