Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Gminy Chrząstowice

SKŁAD RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

W KADENCJI 2018-2023

 

 
1. Krzysztof Warzecha  – Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice

AL_Studio_1230.jpeg

 

2. Tadeusz Dynowski  – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chrząstowice

Tadeusz Dynowski_02_AL_Studio_1407.jpeg

 

3. Mirosław Pasoń   – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chrząstowice

AL_Studio_1267.jpeg

 

4. Mirosław Grabowski

Miros+éaw Grabowski_02_AL_Studio_1422.jpeg

 

5. Małgorzata Graczyk

Ma+égorzata Graczyk_01_AL_Studio_1370.jpeg

 

6. Lech Kowalski

kowalski.jpeg

 

7. Andrzej Ledwig

Andrzej Ledwig_01_AL_Studio_3390.jpeg

 

8. Alicja Malińska

Alicja Mali+äska_01_AL_Studio_1322.jpeg

 

9. Łukasz Nowak

Nowak.jpeg

 

10. Horst Skowronek

AL_Studio_1184.jpeg

 

11. Mirosław Tomasiak

Miros+éaw Tomasiak_01_AL_Studio_1311.jpeg

 

12. Beata Weinert

Beata Wienert_01_AL_Studio_1291.jpeg

 

13. Jacek Wieszołek

AL_Studio_1159.jpeg

 

14. Justyna Wieszołek

Justyna Wieszo+éek_02_AL_Studio_1246.jpeg

 

15. Piotr Zasuwa

Piotr Zasuwa_02_AL_Studio_1350.jpeg

 

Radni złożyli ślubowanie i Rada Gminy Chrząstowice ukonstytuowała się podczas I sesji, 21 listopada 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML