Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie odcinka rowu w Lędzinach

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 30.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie odcinka rowu w Lędzinach.

 

PDFZAWIADOMIENIE.pdf (460,45KB)
 

Wersja XML