Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

USUWAMY AZBEST – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW!

W związku z małą ilością złożonych wniosków przez mieszkańców naszej gminy na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, Urząd Gminy Chrząstowice ogłasza dodatkowy nabór w/w wniosków w terminie do 26.06.2019 r. Wniosek dotyczy prac z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wkład osoby fizycznej wynosić będzie jedynie 15% kosztów zadania, pozostała część to dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 13 lub pod tel. 77-4 219-696 wew. 103. Wnioski dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie urzędu.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

           Florian Ciecior

 

 

Wersja XML