Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cmentarze komunalne

W 2017 r. na cmentarzach komunalnych w naszej gminie została wykonana inwentaryzacja. Dzięki tym pracom powstały mapy i plany sporządzone na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzach, stworzono system administracji oraz zbudowano strony internetowe cmentarzy:

                          CMENTARZ W CHRZĄSTOWICACH   www.mogily.pl/chrzastowice

                          CMENTARZ W LĘDZINACH   www.mogily.pl/ledziny

                          CMENTARZ W SUCHYM BORZE    www.mogily.pl/suchybor

Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odszukać dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia.  Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Cały czas uzupełniamy brakujące informacje oraz na bieżąco wprowadzamy nowe. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych. Zamieszczony został również regulamin cmentarza oraz dane kontaktowe Zarządcy cmentarza.

Baza ma usprawnić administrowanie cmentarzami oraz pomóc wszystkim zainteresowanym w poruszaniu się po cmentarzach.

Urząd Gminy Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38, jest administratorem cmentarzy komunalnych, będących własnością Gminy Chrząstowice, położonych w Chrząstowicach ul. Ozimska, Lędzinach ul. Dworcowa, Suchym Borze ul. Pawlety. Uzgodnienia z administratorem cmentarza wymaga: wykopanie i wymurowanie grobu, pochowanie innej osoby w istniejącym grobie, podjęcie prac budowlanych , renowacyjnych i brukarskich przez osoby fizyczne i inne podmioty działające na ich zlecenie, postawienie ławki przy grobie lub innej architektury np. kostki wokół grobu, posadzenie krzewów w obrębie przejścia między grobami.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXII.170.2020 z dnia 30.12.2020 r. ustalone zostały stawki opłat:

a) za miejsce grzebalne:

-grób zwykły pojedynczy lub urny ziemne – 500,00 zł netto + 8 % Vat = 540,00 zł brutto,

-grób zwykły ziemny głębinowy lub podwójny – 800,00 zł netto + 8 % Vat = 864,00 zł brutto, 

-grób murowany – grobowiec – 1.500,00 zł netto + 8 % Vat = 1.620,00 zł brutto, 

b) za 1 m² zagospodarowanie otoczenia terenu - 50,00 zł netto + 8 % Vat = brutto 54,00 zł.

Stawki opłat dotyczą okresu 20 lat. Opłaty pobiera się również za przedłużenie okresu użytkowania miejsca grzebalnego i zagospodarowania na kolejne 20 lat, w wysokości 100% obowiązującej opłaty. Prawo do miejsca pochówku i do nienaruszalności istnienia grobu powstaje po uiszczeniu stosownej opłaty. Osoby nie posiadające potwierdzenia opłaty za już istniejące groby lub zagospodarowanie wokół grobu, zapraszamy do Urzędu Gminy w Chrząstowicach, pokój nr 7 – tel. 77 4110408, e-mail : . W przypadku opłaty za zagospodarowanie grobu ważna jest powierzchnia zagospodarowanego terenu.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML