Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydatne strony internetowe

Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju - www.mr.gov.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Portal Innowacji - www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – www.ocrg.opolskie.pl

Start Biznes - www.startbiznesdp.pl/

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Opolski - www.opolskiepodatki.pl

Portal podatkowy - www.finanse.mf.gov.pl

Krajowa Izba Skarbowa - www.mf.gov.pl/pl/krajowa-administracja-skarbowa

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Opolu - https://wcropole.wp.mil.pl/pl/

 

 

 

Wersja XML