Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie na dwa zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni" oraz "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach". Inwestycje mają być zakończone w połowie 2020 roku. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W piątek, 27 września 2019 r. Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior podpisał stosowne umowy z Wicewojewodą Opolską Violettą Porowską.

 

 

Wersja XML