Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców - informacje

WNIOSKI O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW:

 

termin upływa 8 października 2019 r. (wtorek)

 

     wnioski złożone papierowo w urzędzie będą realizowane do godz. 15.30

     wnioski złożone za pośrednictwem platformy ePUAP będą realizowane do godz. 18.00

 

         Wnioski złożone za pośrednictwem platformy ePUAP od 8 października 2019 r. po godz. 18.00 nie zostaną rozpatrzone.

 

 


 

 

WNIOSKI O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW:

 

1.    Wnioski złożone zarówno papierowo w Urzędzie, jak i za pośrednictwem platformy ePUAP, są rozpatrywane na bieżąco (niezależnie od tego, czy aktualnie odbywają się wybory), ale Wójt Gminy Chrząstowice wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, więc wnioski złożone po 8 października 2019 r. mogą zostać rozpatrzone już po dniu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2.    Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy jest obowiązany sprawdzić, czy osoba składająca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na terenie gminy Chrząstowice – dlatego konieczne jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających stałe zamieszkanie pod wskazanym we wniosku adresem.

Wersja XML