Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Chrząstowice-zmiana

UWAGA

ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 1 W CHRZĄSTOWICACH

Wyborcy zamieszkali w miejscowości Chrząstowice,

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

głosują w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Chrząstowicach,

która mieści się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, przy ul. Dworcowej 1.

Lokal przystosowany został do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Wyborcy zamieszkali w sołectwach Dębska Kuźnia i Niwki głosują w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dębskiej Kuźni, która mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni, przy ul. Wiejskiej 53.

Wyborcy zamieszkali w sołectwach Dąbrowice, Dębie i Falmirowice głosują w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dębiu, która mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu, przy ul. Wiejskiej 18.

Wyborcy zamieszkali w sołectwie Daniec głosują w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dańcu, która mieści się w klubie wiejskim w Dańcu, przy ul. Dąbrowickiej 4.

Wyborcy zamieszkali w sołectwach Lędziny i Suchy Bór głosują w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Suchym Borze, która mieści się w świetlicy wiejskiej w Suchym Borze, przy ul. Szkolnej 2.

 

Wszystkie informacje na temat wyborów parlamentarnych 2019 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - menu po lewej stronie "WYBORY/REFERENDA/KONSULTACJE SPOŁECZNE, zakładka "Wybory" - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

 

 

Wersja XML