Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb i flaga

Herb Gminy Chrząstowice

Brak opisu obrazka

Herb nawiązuje do najszczytniejszych tradycji ziemi - zarówno swym układem, jak i formą tarczy. Tarcza herbu nawiązuje do tarcz stosowanych u końca wieku trzynastego i w wieku czternastym - zwanych tarczami starofrancuskimi. W błękitnym polu tarczy znajduje się czarny trzon drzewa lipy o mocnym i szerokim ukorzenieniu, z rozgałęzioną górą tarczy i uliścionymi konarami. Trzon drzewa, korzenie, konary i liście mają złote kontury, liście jednakże są w barwie ciemnej zieleni. Pień drzewa jest otwarty w środku (pionowo - w słup) - złotą dziuplą - swym otworem - także ku górze - czołu tarczy. W otwartym wewnątrz złotem - trzonie drzewa lipy - znajduje się czerwona bryła kościoła o gotyckim charakterze, ze srebrnymi dachami i otworami okiennymi i bramnym w barwie złota, w czarnej oprawie. Wrota wnętrza kościoła otwarte są na zewnątrz i mają barwę srebra. U szczytu wieży kościoła znajduje się czarny krzyż. Tarcza z herbem gminy Chrząstowice jest od góry, ujęta poprzez postać w szatach biskupich. Szaty są barwy czerwieni ze złotym wykończeniem elementów liturgicznych i wnętrza rękawa. W lewej ręce biskup posiada złoty pastorał. Wewnątrz pastorału -czarny ornament. Twarz i dłoń uniesione są ku błogosławieniu - barwy cielistej. Postać tą nazywamy trzymaczem. Dołem obiega tarczę czerwona wstęga - wywijając się ponad nią dekoracyjnym rozcięciem (strefami), na której - dołem jest umieszczony napis "Gmina + Chrząstowice + Gmina" - czcionką literniczą zbliżoną do typu pisma zwanego antykwą. Napis jest w barwie złota. Na wstędze znajdują się złote patery, po pięć z każdego boku tarczy. Na paterach są znaki miejscowości, znajdujących się w obrębie Gminy Chrząstowice. Są one odtworzone w czarnym rysunku (na złotym polu patery). Herb Gminy Chrząstowice - tarcza wraz z trzymaczem i wstęgą - jest umieszczony na prostokątnej, pionowej planszy barwy szarej - o wymiarach 112 x 82 cm i jest to wzorzec herbu gminy. Drzewo lipowe u Słowian i u Germanów było czczone jako święte drzewo - często stanowiące centrum w zabudowie lub w świętym gaju. Drzewo lipy było drzewem sądu, w centrum cmentarza, przy głównej studni, w centrum zabudowy osady. Lipa była symbolem ładu, stabilizacji, porządku i trwałości. Delikatność drewna lipy (dla rzeźby), pokrój drzewa, delikatność liści - utożsamiano z elementem żeńskim w świecie, dlatego też lipa oznacza wdzięk, uznanie, polot. Poeci układali i układają pod nią wiersze. Muzycy tworzą melodie. Lipy - jak dęby, trwają przez wiele setek lat. Drzewo lipy było ulubionym drzewem św. Wojciecha. Trzymaczem dla herbu Gminy Chrząstowice jest właśnie postać św. Wojciecha - w uroczystym stroju biskupim. Zarówno Chrząstowice jak i parę wsi opodal należały duszpastersko do opolskiego kościoła św. Wojciecha, który, jak wieść niesie, stał w miejscu, gdzie kiedyś w Opolu gościł i mszę odprawiał św. Wojciech. Jego obecność jako trzymacza do herbu gminy jest znakiem pamięci o tych czasach oraz ludziach, którzy opierają wizerunek herbu o najpiękniejsze tradycje i historię. W godle herbu gminy Chrząstowice zaistniała lipa ze złotą dziuplą, której wnętrze wypełnia czerwona bryła kościoła z wieżą - o srebrnym dachu wieży. Ta bryła jest podobna do - ciekawie uformowanemu projektowo i w realizacji w czerwonej cegle - neogotyckiemu budynkowi kościoła w Chrząstowicach. Jego wieża góruje nad okolicą. Znaki miejscowości w obrębie gminy Chrząstowice są wykonane na podstawie starych wzorów napieczętnych i drukowanych. Są dowodem pamięci składającym się na historię gminy, której herb winien być wartością wspólną dla wszystkich miejscowości z obszaru gminy.

 

Flaga Gminy Chrząstowice

Flaga Gminy Chrząstowice

- od góry strefa w barwie czerwieni

- w środku strefa barwy złota

- dołem strefa barwy błękitu

Te trzy pasy są jednakowej wysokości i ułożone są poziomo.

Barwy flagi wywodzą się z barw w tarczy (herbu).

Wersja XML