Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i samodzielne stanowiska - informacje kontaktowe

KIEROWNICTWO URZĘDU

Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice, e-mail: fciecior@chrzastowice.pl, pok. 16, tel. 77 4110406

Daria Pawlak, Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice, e-mail: dpawlak@chrzastowice.pl, pok. 14, tel. 77 4110404

Teresa Krupska, Skarbnik Gminy, e-mail: skarbnik@chrzastowice.pl, pok. 1, tel. 77 4110411

Brygida Dulęba, Sekretarz Gminy, e-mail: sekretarz@chrzastowice.pl, pok. 14, tel. 77 774110414

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Gabriela Born, Kierownik Referatu, e-mail: kadry@chrzastowice.pl, pok. 15, tel. 77 4110407

Małgorzata Marynowicz, Inspektor, e-mail: sekretariat@chrzastowice.pl, pok. 15, tel. 77 4110401

Wiktoria Fedunik-Szydełko, Inspektor, e-mail: biuro@chrzastowice.pl, BIURO RADY GMINY, pok. 20, tel. 77 4110416

Karol Jakuczek, Podinspektor, e-mail: kjakuczek@chrzastowice.pl, pok. 20, tel. 77 4110416

Paweł Szymski, Informatyk, e-mail: informatyk@chrzastowice.pl, pok. 12, tel. 77 4110419,

Katarzyna Weinhold, Sprzątaczka

Ryszard Wojciechowski, Kierowca samochodu osobowego

 

REFERAT FINANSOWY

Agnieszka Partyka, Zastępca skarbnika, e-mail: budzet@chrzastowice.pl, pok. 8 a, tel. 77 4110409

Magdalena Bac, Starszy inspektor, e-mail: finanse2@chrzastowice.pl, pok. 8a, tel. 77 4219722

Dominika Werner, Inspektor, e-mail: dominika.werner@chrzastowice.pl, pok. 8 a, tel. 77 4110409,

Anna Buhl, Inspektor, e-mail: wydatki@chrzastowice.pl, pok. 8a, tel. 77 4219722

 

REFERAT PODATKOWY

Beata Bartecka, Kierownik Referatu, e-mail: podatki@chrzastowice.pl, pok. 2, tel. 77 4110405

Anna Talaga, Podinspektor, e-mail: podatki2@chrzastowice.pl, pok. 2, tel. 77 4110405

Barbara Wyrwas, Starszy inspektor, e-mail: odpady@chrzastowice.pl, pok.4, tel. 77 4110415

Regina Buhl, Podinspektor, e-mail: transport@chrzastowice.pl, pok. 4, tel. 77 4110412

 

INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Małgorzata Jagos, Inspektor, e-mail: koordynator@chrzastowice.pl, pok. 6, tel. 77 4110413

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I TRANSPORT PUBLICZNY

Anna Wojdyła, Podinspektor, e-mail: komunalka@chrzastowice.pl, pokój 7, tel. 77 4110408

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I NIERUCHOMOŚCI

Elżbieta Noszczyk, Inspektor, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl, pokój 7, tel. 77 4110408

  

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Agnieszka Sawlik, Kierownik Referatu, e-mail: zagospodarowanie@chrzastowice.pl, pok. 13, tel. 77 4110403

Jacek Trojan, Podinspektor, e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl, pok. 13,  tel. 77 4110410

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, Kierownik USC, e-mail: usc@chrzastowice.pl, pok. 8, tel. 77 4110420

Bożena Rudnicka, Z-ca Kierownika USC, e-mail: dowody@chrzastowice.pl, pok. 9, tel. 77 4110402

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

Grażyna Fila, Kierownik Referatu, e-mail: oswiata@chrzastowice.pl , pok. 3, tel. 77 4219456, fax 774110421

Anna Wołowska, Podinspektor, e-mail: edukacja@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 4110418

Anna Kurc, Inspektor, e-mail: ug@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 4110417

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wiesław Mastalerz, Inspektor, e-mail: gczk@chrzastowice.pl, pok. 10-11, tel. 77 4219221

 

ROBOTNIK GOSPODARCZY

Rajmund Kulik

Rudolf Konieczny

Wersja XML