Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

eKrus

 

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym tj.: rolników, małżonków rolników i domowników oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Bez rejestracji, użytkownik uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

 

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia, wykazie składek, a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

 

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS   (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

 

Do uruchomienia eKRUS potrzebna jest:

 

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym.

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Wersja XML