Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gdzie oddać przeterminowane leki?

Mieszkańcy gminy Chrząstowice mogą oddawać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2b (obok firmy CB, na terenie dawnej zlewni ścieków). Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

- w poniedziałki od 11.00 do 13.00,

- w środy od  15.00 do 17.00

Jednocześnie informujemy, iż w aptece w Chrząstowicach nie jest już prowadzona zbiórka przeterminowanych leków.

Wersja XML