Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg: ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni i ul. Szkolna w Chrząstowicach

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni

oraz drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach

 

W najbliższym czasie zostały zaplanowane roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych: ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni i ul. Szkolnej w Chrząstowicach.

Na ul. Kolonia przygotowawcze roboty budowlane już się rozpoczęły i potrwają w zależności od pogody przez okres zimowy i wiosenny. Natomiast wykonawca przebudowy ul. Szkolnej planuje wejść na plac budowy w styczniu 2020 r. Obie inwestycje mają być zakończone do połowy 2020 roku.

W ramach przebudowy ul. Kolonia planuje się przebudowę drogi na odcinku 677,5 m. Roboty będą polegać m.in. na wykonaniu konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu na szerokość 5-5,5 m. oraz budowie chodnika na długości 367 m. po prawej stronie wjeżdżając od ul. Wiejskiej, a także wykonaniu zjazdów do posesji i montażu 3 progów zwalniających z kostki brukowej.

Natomiast w ramach przebudowy ul. Szkolnej zaplanowana jest przebudowa drogi na odcinku 115 m o nawierzchni w całości z kostki betonowej.

W związku z powyższym w obrębie obu inwestycji wystąpią utrudnienia w komunikacji zarówno pieszo - rowerowej jak i samochodowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior

 

Wersja XML