Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KAMPANIA 4U-UWAŻAJ! UCIEKAJ! UKRYJ SIĘ! UDAREMNIJ ATAK!

Brak opisu obrazka

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej celem jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli

Każdy może być świadkiem takich wydarzeń. Bez względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy za granicą. Właściwa reakcja – zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie

po1

Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób.

Nigdy nie bądź obojętny.

Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

po2

Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź!

Jeśli możesz – uciekaj!

Nie wracaj na miejsce zdarzenia.

Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

po3

Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się!

Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

po4

Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!

Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Pamiętaj!

W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.

Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów!

Pamiętaj!

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich!

Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje  życie.

Edukacyjne filmiki z instrukcją znajdziesz na stronie: www.4u.tpcoe.gov.pl

 

Wersja XML