Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Heinrich Tawrowski Honorowym Obywatelem Gminy

Heinrich Tawrowski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Chrząstowice. Okolicznościowy medal oraz akt nadania tytułu wręczył Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior oraz Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice Krzysztof Warzecha. Gratulacje złożył także Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek. Wydarzenie miało miejsce podczas Sesji Rady Gminy Chrząstowice, która obyła się 22 stycznia 2020 r.

Heinrich Tawrowski to były mieszkaniec Chrząstowic, który wyemigrował do Niemiec w 1978 r. Wielokrotnie angażował się i wspierał wszelkie inicjatywy mające na celu zachowanie kontaktu byłych mieszkańców Chrząstowic z tymi, którzy w niej pozostali, ale i tymi, którzy się tutaj osiedlili. W latach 90-tych organizował wśród byłych mieszkańców miejscowości zbiórki pieniędzy, dzięki którym odbywały się festyny, tzw. Heimattreffen (w roku 1997, 2001, 2004, 2007, 2010), z tym najsłynniejszym jubileuszowym z okazji 750-lecia miejscowości w roku 1997 na czele. Zaangażował się także w zbiórkę środków finansowych, której celem był remont wieży kościoła w Chrząstowicach. Sam także należy do sponsorów zegarów na chrząstowickim kościele. Tawrowski przekonał swego proboszcza w Niederkassel-Rheidt w pobliżu Bonn, do złożenia za pośrednictwem tamtejszej parafii dwóch wniosków o dofinansowanie renowacji - najpierw dachu kościoła, a potem organów w kościele w Chrząstowicach. Dzięki jego inicjatywie młodzież z Chrząstowic miała okazję do odwiedzin swych rówieśników w parafii w Niemczech. Swoją troską i zainteresowaniem wspierał finansowo również najbiedniejsze rodziny i dzieci naszej społeczności lokalnej.

Z wnioskiem o nadanie Panu Heinrichowi Tawrowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chrząstowice wystąpiło trzech radnych: Mirosław Tomasiak, Małgorzata Graczyk i Justyna Wieszołek.

11 września 2019 r. Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr IX.65.2019 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Heinrichowi Tawrowskiemu.

 

 

 

 

Informacja na temat Honorowych Obywateli Gminy Chrząstowice.

Wersja XML